Poput ljudi, životinje takođe mogu da se ogledaju, ali koliku svijest imaju o tome šta tačno vide, ne možemo da tvrdimo. Ono što možemo da primjetimo jesu njihove reakcije na odraz. Šta se događa onog momenta kada životinja ugleda svoj odraz u ogledalu?

Kako to životinje reaguju na svoj odraz?

Naučnici tvrde da su pojedine životinje svjesne svog odraza u ogledalu. Naime, slonovi, delfini i veliki majmun, prepoznaju svoj lik. U toku istraživanja, životinje su prošle kroz nekoliko faza. Prva faza je Gručo faza, faza tokom koje životinje ponavljaju pokrete, jer primećuju da se nešto “čudno” dešava sa druge strane. Posljednja faza predstavlja momenat u kom životinja pokušava da istraži određeni dio tijela, koji teško može da vidi.

pas

Kada životinja posmatra svoj odraz u ogledalu, najvjerovatnije prepoznaje drugog pripadnika svoje vrste.

Kako ogledalo pomaže?

Kada životinja posmatra svoj odraz u ogledalu, najvjerovatnije prepoznaje drugog pripadnika svoje vrste. Pojedini zoološki vrtovi koristili su ogledala, kako bi sugerisali da je vrijeme parenja i inicirali sam čin. Naime, ogledala su postavljena u prostoru u kom borave flamingosi koji se pare onda kada opaze da je druga jedinka ili partner određene veličine.

Naučnici su došli do zaključka da ogledala u određenom postotku smanjuju anksioznost kod konja. Dok se pojedine vrste plaše onog što vide u ogledalu, i prilaze mu bojažljivo, druge, poput gorile, nemaju taj problem.

Svakom biću na planeti potrebno je vrijeme da shvati sebe i svoje pokrete, kao i da to prihvati, kako bi razumjelo svoj odraz u ogledalu. To je vrijeme za prepoznavanje. Ljudskoj vrsti, odnosno bebama, potrebno je do 24 mjeseca da prepoznaju svoj odraz u ogledalu.Zanimljivo je da psi ne mogu da vide svoj odraz u ogledalu, iako vrlo lako prepoznaju odraz drugih životinja. Za pse je karakterističan visok nivo inteligencije, ali i pored toga, potreban je odgovarajući kognitivni razvoj, koji psima nedostaje kako bi se prepoznali vizuelno.

Izvor: edukacija.rs